Lamina Prešov - odborník na strešné krytiny, odkvapový systém a fasádny systém

Fasádny systém SOFIT PANEL

files/lamina/aktualizacie/title_sofit_panel.jpg

 

 

 

 

 

 

Vyrobíme ho u nás na mieru pre Vás.

 

SOFIT Panel  je jednou z variant obkladových prvkov fasádneho systému LAMINA PREŠOV. 

Tento systém umožňuje vytvoriť atraktívne, ekonomické, ľahké a odolné opláštenie vetraných fasád priemyselných, administratívnych aj občianskych objektov. Pri  použití fasádneho systému SOFIT PANEL je možné realizovať zateplenie celej fasády budovy pri rešpektovaní najnovších poznatkov  v oblasti tepelnej techniky.
Tvar a konštrukčné riešenie systému SOFIT PANEL umožňuje vytvoriť na fasáde objektu architektonicky zaujímavé, horizontálne a vertikálne členené rástry bez viditeľných kotviacich prvkov, čo dodáva fasáde exkluzívny vzhľad. Široký výber umiestnenia SOFIT PANEL-ov umožňuje prakticky vždy vystihnúť zámer architekta.

POPIS FASÁDNEHO SYSTÉMU LAMINA  „SOFIT PANEL“

Fasádny panel  SOFIT PANEL  je obdĺžnikový prvok s prevažujúcim jedným rozmerom, systém do seba zapadajúcich zámkov a tvarovaným profilom. Panel sa kotví samoreznými  skrutkami k nosnému roštu, vložením hornej hrany panelu do už ukotveného panelu a následným zaskrutkovaním dolnej hrany panelu. Do súvislej špáry medzi panely sa vkladá fasádna spojka. Kotviace prvku sú skryté. Panely na stene môžu byť orientované vertikálne alebo horizontálne.

Detaily lamely zámkového profilu SOFIT

 

Profil zámkového systému SOFIT

Zámkový profil sa skladá z troch častí:

1. Hrana so zámkom

2. Hrana so zasúvacím jazykom

3. Čelo zámkového profilu

 

Dĺžku zámkového fasádného systému dodávame v závislosti na rozvrhnutí fasády architektom. Dĺžka sa pohybuje v rozmedzí od 0,5 do 6 metrov. Špára vytvorená spojením dvoch zámkových profilov je  0 alebo 25 mm podľa Vašich požiadaviek.

files/lamina/produkty/fasadny-system/sofit panel/popis.jpg

Výhody zámkového panelu SOFIT

 • zámkové spoje sú bez viditeľného kotvenia
 • panely je možné klásť horizontálne aj vertikálne
 • široká ponuka doplnkových klampiarskych prvkov

files/lamina/produkty/fasadny-system/sofit panel/moderna_fasada_obrazky.jpg

files/lamina/produkty/fasadny-system/sofit panel/tabulka.jpg

files/lamina/produkty/fasadny-system/sofit panel/dokumenty/kladenie.jpg

 
Fotogaléria realizácií SOFIT PANEL
Časti zámkového profilu SOFIT PANEL

Roh

 
Horizontálna a vertikálna pokládka rohov Len horizontálna pokládka rohov

Je možná horizontálna aj vertikálna pokládka rohov. Rohy sa dodávajú vo dlžkach 0,5 až 6m.

Zavliekacie rohové profily a pravouhlé profily sa dajú používat len pri horizontálnej pokládke. Vonkajší pravouhlé profily sa dodávajú v rovnakých šírkach ako samotné zámkové profily.
files/lamina/produkty/fasadny-system/sofit panel/dokumenty/1.jpg files/lamina/produkty/fasadny-system/sofit panel/dokumenty/2.jpg

Priečne spoje

   
Horizontálna pokládka
Vertikálna pokládka
Ukončenie

Priečny spoj medzi horizontálnymi profilmi sa prevádza pomocou plochého podkladového profilu.

Priečny spoj medzi vertikálnymi profilmi sa prevádza pomocou lemovacieho profilu.

Lemovací profil sa používa aj pre lemovanie nadpražia a ukončenie spodnej časti fasády.

Pre ukončenie hrán sa používa ukončovací profil (lemovanie ostenia alebo ukončenie spodnej časti fasády).

files/lamina/produkty/fasadny-system/sofit panel/dokumenty/3.jpg files/lamina/produkty/fasadny-system/sofit panel/dokumenty/4.jpg files/lamina/produkty/fasadny-system/sofit panel/dokumenty/5.jpg

Lemovanie ostenia

   
Parapetný pás
Bočné lemovanie - pre horizontálne pokladané panely
Príponky

Parapetný pás sa používa na parapety a preklady (pri preklade sa používa spoločne s ukončovacím pásom).

Obklad ostenia, ktorého lichobežníkový tvar umožňuje zosádzanie jednotlivých prvkov dĺžky 1m.

Príponka slúži na upevňovanie profilu k nosnému roštu mimo fixnú zónu profilu. Umožňuje diletáciu fasádneho systému.

files/lamina/produkty/fasadny-system/sofit panel/dokumenty/6.jpg files/lamina/produkty/fasadny-system/sofit panel/dokumenty/7.jpg files/lamina/produkty/fasadny-system/sofit panel/dokumenty/8.jpg
Montáž zámkového fasádneho systému SOFIT PANEL

files/lamina/produkty/fasadny-system/sofit panel/dokumenty/9.jpgfiles/lamina/produkty/fasadny-system/sofit panel/dokumenty/10.jpg

Zámkový profil SOFIT PANEL  používa skryté kotviace prvky, ktoré sa nachádzajú v zadnej časti spoja. Zámkové profily SOFIT  sa pripevňujú priamo do roštu samoreznými skrutkami umiestnenými vo fixnej zóne profilu. Dĺžka tejto zóny je maximálne 1,80 m (pri vertikálnej pokládke sa nachádza na hornej časti profilu, pri horizontálnej pokládke v strednej časti). Pri profiloch kratších ako 1,80 m sa používajú len samorezné skrutky. Mimo fixnej zóny sa profily upevňujú pomocou dilatačných príponiek.

Skrutky vhodné pre pripevňovanie zámkových profilov a príponiek

Podklad Upevňovanie príponiek a profilov v priebežnej časti Viditeľné pripevnenie v ukončovacej časti a zosilenie na hrane pre spoj 20 mm
Drevený rošt

Samorezná skrutka z ocele s antikoróznou úpravou Typ SFS. SW -T - 4,8 x 35

 • Nerezové samorezné skrutky 18/8
 • Nerezová podložka 18/8 s priemerom 16 mm s vulkanizovaným tesnením
 • Predlakovaná hlava a podložka
 • Skrutka typu SFS.SXW - S16 - 4,8 x 35
  files/lamina/produkty/fasadny-system/sofit panel/dokumenty/skrutka1.jpg files/lamina/produkty/fasadny-system/sofit panel/dokumenty/skrutka2.jpg
Hliníkový rošt Nerezová samorezná skrutka 18/8 typu SFS. SN3/11 - S - 7504/K - 4,8 x 19
 • Nerezová samorezná skrutka 18/8
 • Poľgulatá hlava
 • Hliníková podložka priemer 10 mm s vulkanizovaným tesnením
 • Skrutka typu SFS. SX3/4 - D12 - A10 - 5,5 x 22
  files/lamina/produkty/fasadny-system/sofit panel/dokumenty/skrutka3.jpg files/lamina/produkty/fasadny-system/sofit panel/dokumenty/skrutka4.jpg
Rošt z pozinkovanej ocele

Samorezná oceľová skrutka s antikoróznou úpravou typu SFS. SD3 - 4,8 x 19 D

 • Nerezová samorezná skrutka 18/8
 • Poľgulatá hlava
 • Hliníková podložka priemer 10 mm s vulkanizovaným tesnením
 • Skrutka typu SFS. SX3/4 - D12 - A10 - 5,5 x 22
  files/lamina/produkty/fasadny-system/sofit panel/dokumenty/skrutka3.jpg files/lamina/produkty/fasadny-system/sofit panel/dokumenty/skrutka4.jpg

 

 

 

 

 

Pokládka zámkového profilu SOFIT PANEL

Pokládka horizontálnych zámkových profilov SOFIT PANEL

Pokládka sa prevádza zhora dole v horizontálnych radách, zasúvacia časť (zámok) sa nachádza hore.

Zakončenie hornej časti  
files/lamina/produkty/fasadny-system/sofit panel/dokumenty/profil1.jpg

Na rošt sa pripevní ukončovací profil. Uistíme sa, že krycí profil, ktorý sa položí neskôr prekryje obklad o 30mm.

V prvej rade profilov sa jednotlivé profily pripevňujú v hornej časti 4 skrutkami umiestnenými v strede profilu (fixná zóna), tieto skrutky budú zakryté ukončovacím profilom.
Pozdĺžne spojenie  
files/lamina/produkty/fasadny-system/sofit panel/dokumenty/profil2.jpg

Každá z príponiek je zasunutá až na koniec drážky horného profilu a upevnená na rošt. Profily spodnej rady sa zasunú do príponky a drážky horných profilov

Priečne spojenie  
files/lamina/produkty/fasadny-system/sofit panel/dokumenty/profil3.jpg

Vertikálny priebežný spoj: Prvky roštu musia byť umiestnené pozdĺž každého vertikálneho spoja medzi profilmi (s uzavretými bočnými stranami)-

Minimálna šírka opretia: 100 mm. Na tieto prvky roštu je nutné vopred upevniť plochý podkladový profil s dvomi 15 mm ohybmi. Ten zaisťuje tesnosť priečnych spojov.

Zámkové profily sa položia tak, aby tento plochý profil prekryli. Vzdialenosť medzi dvomi zámkovými profilmi (šírka vertikálnej špáry) sa pohybuje medzi 10 a 20 mm.

Ukončenie spodnej časti

 
files/lamina/produkty/fasadny-system/sofit panel/dokumenty/profil4.jpg  Najskôr sa položí ukončovací profil, potom posledná rada profilov. Z vonkajšej časti stredovej fixnej zóny je nutné predvŕtať podlhovastý otvor. Prevádza sa oproti každému z upevňovacích prvkov. Použité skrutky musia byť povinne doplnené o tesniacu podložku z vulkanizovanej EPDM.

Pokládka vertikálnych zámkových profilov SOFIT PANEL

Smer pokládky musí byť určený nákresom. Obvykle sa začína na boku budovy. Najskôr upevníme zasúvaciu časť zámkového profilu ležiacu v opačnom smere pokládky.

Ukončenie spodnej časti  
files/lamina/produkty/fasadny-system/sofit panel/dokumenty/profil5.jpg

Skôr ako položíme prvú radu zámkových profilov upevníme spodný lemovací profil.

Hornú časť profilu priskutkujeme na rošt. Potom sa pripevní príponky pre upevnenie dvoch susediacich profilov rovnakým spôsobom ako pri pokládke horizontálnych profilov.
Priečny spoj  
files/lamina/produkty/fasadny-system/sofit panel/dokumenty/profil6.jpg

Priebežný horizontálny spoj - najskôr podložíme spodné zámkové profily, potom na rošt upevníme lemovací profil, ktorý cez zámkové profily presahuje minimálne o 30 mm. Posom sa pokladajú horné zámkové profily.

Ukončenie hornej časti  
files/lamina/produkty/fasadny-system/sofit panel/dokumenty/profil7.jpg

K ukončeniu hornej časti slúži krycí profil, ktorý prekryje zámkové profily aspoň o 30 mm.

Použitie zámkových profilov na prístupných častiach budovy  
files/lamina/produkty/fasadny-system/sofit panel/dokumenty/profil8.jpg

Pri horizonálnej aj vertikálnej pokládke pri stenách, ktoré sa nachádzajú na prízemí alebo vedú cez lóže či balkóny sa do hĺbky profilu vkladá jedlová doska alebo doska na báze dreva hrubej 22 mm. Dbáme na zlučiteľnosť s použitým materiálom fasády.

Dosku pripevníme skôr ako budeme pokladať profily.

Farebná škála produktov

 • Farba

  RAL 3005

 • Farba

  RAL 3009

 • Farba

  RAL 3011

 • Farba

  RAL 5010

 • Farba

  RAL 6005

 • Farba

  RAL 7016

 • Farba

  RAL 8003

 • Farba

  RAL 8004

 • Farba

  RAL 8011

 • Farba

  RAL 8017

 • Farba

  RAL 8019

 • Farba

  RAL 9005

 • Farba

  RAL 9006

 • Farba

  RAL 9010

 • Farba

  DELUXE šedá 5

 • Farba

  DELUXE červená 10

 • Farba

  DELUXE hnedá 7

 • Farba

  DELUXE baklažán

 • Farba

  DELUXE šedomodrá perleť

 • Farba

  DELUXE modrá perleť

 • Farba

  DELUXE hnedá perleť

 • Farba

  DELUXE piesková perleť

 • Farba

  DELUXE olivová perleť

 • Farba

  DELUXE medená perleť