Podkonštrukcie

Usporiadanie nosnej konštrukcie:

Voľba konštrukčného systému v závislosti od použitého druhu obkladu:
 • vertikálny
 • horizontálny
 • kombinovaný

závisí od spôsobu uchytenia obkladového materiálu na nosnú konštrukciu.

Dĺžka konzoly sa navrhuje v závislosti od hrúbky tepelnej izolácie alebo stanovenej vonkajšej hrany obkladu fasády.

Počet konzol na 1m2 fasády závisí od statického výpočtu pre konkrétny objekt, v ktorom je potrebné zohľadniť:
 • maximálne dovolené zaťaženie kotvy do podkladu v kN
 • hmotnosť obkladu v kN/m2
 • zaťaženie vplyvom vetra v kN/m2
 • max. dovolené zaťaženie konzoly v kN

Pri návrhu rastra je potrebné zohľadniť požiadavky stanovené normami týkajúcimi sa zaťaženia stavebných konštrukcií (STN EN 1990, STN EN 1991-1-1, STN EN 1991-1-4, STN EN 1991-1-5) Zaťaženia stavebných konštrukcií. Navrhovanie stavieb a stavebných konštrukcií je potrebné vykonávať s ohľadom na zaťaženie vetrom STN EN 1991-1-4.

Na základe statického výpočtu sa navrhne raster SPIDIâmax nosnej konštrukcie. Vo výpočte sa stanoví počet fixných a posuvných bodov pre navrhovaný systém uchytenia. Voľba dĺžky nosných profilov závisí od členenia objektu, množstva otvorov a prestupov na fasáde.

Ak sa na objekte nachádzajú dilatačné špáry, je potrebné v tom istom mieste zabezpečiť dilatovanie nosnej konštrukcie, ktoré je nutné zosúladiť s formátom  obkladu.

Stanovené maximálne dĺžky profilov musia zodpovedať špáram medzi obkladovými doskami. Tým sa vytvoria dilatačné polia – pásy prevetrávaného fasádneho systému. Voľba maximálnej dĺžky profilu musí jednak zohľadňovať veľkosť obkladových dosiek ako aj zodpovedať statickým požiadavkám.

Profil nesmie prečnievať spod fasádneho prvku. Obkladový materiál prekrýva nosné profily, a tým vytvára vopred navrhnuté špáry medzi obkladovými doskami.

U vonkajších obkladov fasád je pri návrhu systému potrebné zohľadniť teplotné rozdiely medzi teplotou montáže a hraničnými teplotami. Vzhľadom na teplotné rozdiely ako aj rôznu tepelnú rozťažnosť materiálov jednak obkladu ako aj nosnej konštrukcie, sa v styku dvoch nosných profilov vytvárajú špáry, pričom ich šírka závisí od rozťažnosti materiálov.

Doporučená min. veľkosť špáry medzi dvoma nosnými profilmi:  ³8-10,0 mm. Pri návrhu je potrebné zohľadniť požiadavky kladené na prevetrávané systémy fasád.

Popis systému:

Kovová nosná konštrukcia pozostáva z konzol, ktoré sa spolu s podložkou  kotvia do nosnej steny pomocou kotiev dimenzovaných vždy podľa druhu podkladu.

Do upínacieho pera  konzol sa zasúvajú nosné profily. Ich tvar, rozmery a priebeh (vertikálny alebo horizontálny) závisia od navrhovaného druhu obkladového materiálu a spôsobu uchytenia (L, T, špeciálne profily). 

Konzoly sa kotvia do podkladovej nosnej steny na základe statických požiadaviek kladených na fasádu a vo vzdialenostiach stanovených statickým výpočtom.

Nosné profily sa do konzol upevňujú pomocou samovrtných skrutiek vo vzdialenostiach stanovených statickým výpočtom tak, že vždy na dĺžku profilu je minimálne jedna konzola upevnená ako pevný bod a zvyšné konzoly ako posuvné body.

Takto ukotvená nosná konštrukcia prenáša zaťaženia spôsobené rôznou tepelnou rozťažnosťou materiálov.

 
 • 1. Stena
 • 2. Termoplátok
 • 3. Nosná konzola
 • 4. Podložka
 • 5. Rámová kotva
 • 6. Tepelná izolácia s fóliou
 • 7. Priestor na odvetrávanie
 • 8. Nosný profil
 • 9. Samorezná skrutka
 • 10. Fasádny profil
 • 11. Samorezná skrutka

Chcete vedieť viac? Neváhajte a napíšte nám!

© Všetky práva vyhradené LAMINA PREŠOV, s.r.o.   |   Vyhlásenie o ochrane osobných údajov
Používame anonymizované súbory cookie, aby sme Vám poskytli najlepší zážitok z našej stránky a ochránili vaše osobné údaje. Ak budete pokračovať, povoľujete tým prijatie všetkých súborov cookie na stránke spoločnosti LAMINA PREŠOV, s.r.o.. Viac informácii