Lamina Prešov - odborník na strešné krytiny, odkvapový systém a fasádny systém

Profil spoločnosti

 

Sme Lamina Prešov - stavebná firma založená roku 1989. Zamestnávame takmer 30 ľudí. 

Spotrebujeme až 500 ton plechu ročne.

V princípe podnikania je našou najvyššou prioritou bezpečnosť a ochrana našich pracovníkov a zákazníkov. Rešpektujeme a uznávame prínos jednotlivých zamestnancov k celkovému úspechu firmy. Našim obchodným partnerom poskytujeme kvalitné produkty a odborné služby. Neprestajne sa snažíme zlepšovať naše produkty a služby. Nie sme ľahostajný k životnému prostrediu. V rámci naších možnosti robíme všetko k jeho podpore a zveľadeniu.

Podnikáme na základe princípov čestnosti a etického správania. Dodržiavaním týchto zásad a férovou prácou sa snažíme získať podporu všetkých, ktorí poznajú naše podnikateľsé myslenie. Férové, čestné, poctivé a etické správanie v podnikaní je našim základným princípom pre náš dlhodobý obchodný úspech.

 

files/lamina/aktualizacie/2020/IMG_2325.JPG