Lamina Prešov - odborník na strešné krytiny, odkvapový systém a fasádny systém

Tepelno-izolačné systémy BAUDER

files/lamina/produkty/krytiny/bauder/bauder1.jpgfiles/lamina/produkty/krytiny/bauder/bauder2.jpg

Tepelno-izolačné dosky BAUDER pre ploché strechy

Tepelno-izolačné dosky BauderPIR FA

files/lamina/produkty/krytiny/bauder/BauderPIR_FA.jpg

Tepelno–izolačné dosky pre ploché strechy s AL – krycou vrstvou na obidvoch stranách s ozubom o rozmeroch 2400 x 1200 mm (montážny rozmer : 2385 x 1185 mm).

hrúbky izolačných PIR dosiek :

hrúbka dosky

ks v balení

kód výr. / č. objed.

60 mm

5ks/14,4 m2

4510 0060

80 mm

 4ks/11,52 m2

4510 0080

100 mm

3ks/8,64 m2

4510 0100

120 mm

3ks/8,64 m2

4510 0120

140 mm

3ks/8,64 m2

4510 0140

160 mm

3ks/8,64 m2

4510 0160

180 mm

3ks/8,64 m2

4510 0180

200 mm

3ks/5,76 m2

4510 0200

oblasť použitia tepelno-izolačných dosiek :

Bauder PIR FA tepelno-izolačná doska je špeciálne koncipovaná pre použitie na ľahké priemyselné strechy. Na základe výborných tepelne – izolačných vlastností významne znižuje hrúbku tepelnej izolácie. V kombinácii s nízkou objemovou hmotnosťou umožňuje použitie veľkoformátových a ľahkých dosiek.

charakteristické vlastnosti tepelno-izolačných dosiek :

 • celoobvodový ozub
 • povrch odolný proti slnečnému žiareniu
 • ľahké a rýchle spracovanie
 • nízka objemová hmotnosť
 • vysoká pevnosť bez nutnej zámeny izolácie pod pochôdznymi plochami

tepelná vodivosť :

0,022 W/m.K (≥ 80 mm).

 Tepelno-izolačné dosky BauderPIR M / MF

files/lamina/produkty/krytiny/bauder/BauderPIR_MF.jpg

Tepelno-izolačné dosky pre ploché strechy s minerálnou rohožou na obidvoch stranách.

Môžete si zvoliť:bez ozubu (M) alebo s ozubom (MF). Rozmer dosky 1200 x 600 mm (montážny rozmer: 1185 x 585 mm).

hrúbky izolačných PIR dosiek : BauderPIR M (bez ozubu)

hrúbka dosky

ks v balení

kód výr./č. objed.

20 mm

23ks/16,56 m2

4800 0020

30 mm

16ks/11,52 m2

4800 0030

40 mm

12ks/8,64 m2

4800 0040

50 mm

10ks/7,20 m2

4800 0050

60 mm

8ks/5,76 m2

4800 0060

80 mm

6ks/4,32 m2

4800 0080

100 mm

5ks/3,60 m2

4800 0100

 

hrúbky izolačných PIR dosiek : BauderPIR MF (s ozubom)

hrúbka dosky

ks v balení

kód výr./č. obj.

40 mm

12ks/8,64 m2

4810 0040

50 mm

10ks/7,20 m2

4810 0050

60 mm

8ks/5,76 m2

4810 0060

80 mm

6ks/4,32 m2

4810 0080

100 mm

5ks/3,60 m2

4810 0100

120 mm

4ks/2,88 m2

4810 0120

140 mm

3ks/2,16 m2

4810 0140

160 mm

3ks/2,16 m2

4810 0160

180 mm

2ks/1,44 m2

4810 0180

200 mm

2ks/1,44 m2

4810 0200

oblasť použitia izolačných dosiek:

Formát BauderPIR M / MF uľahčuje ukladanie zvlášť u menších striech.

charakteristické vlastnosti  izolačných dosiek :

 • možnosť celoobvodového ozubu
 • ľahké a rýchle spracovanie
 • nízka objemová hmotnosť
 • vysoká pevnosť bez nutnej zámeny izolácie pod pochôdznymi plochami

tepelná vodivosť  izolačných dosiek:

0,028 W/m.K (‹ 80 mm), 0,026 W/m.K (80 - ‹ 120 mm), 0,025 W/m.K (≥ 120 mm).

Tepelno - izolačné dosky BauderPIR T

files/lamina/produkty/krytiny/bauder/BauderPIR_T.jpg

Izolačné PIR spádové dosky bez krycej vrstvy, bez ozubu, štandardný spád 2%. Vyrábajú sa podľa kladackého plánu, špeciálne na mieru každej strechy. BauderPIR T sa tiež dodáva ako rovná doska. Rozmer dosky 1200 x 800 mm so spádom na vrchnej strane.

oblasť použitia  izolačných dosiek :

BauderPIR T je spádová vrstva bez cenovo nákladných a ťažkých konštrukcií, pri ktorých prebieha ukladanie tepelnej izolácie a spádovej vrstvy v jednom pracovnom úkone. Touto metódou sa dajú realizovať skoro všetky plochy v spáde. 

charakteristické vlastnosti  izolačných dosiek :

 • spádová vrstva bez ťažkých konštrukcií
 • spádová vrstva a tepelná izolácia v jednom pracovnom úkone
 • nízka výška skladby konštrukcie
 • vysoká pevnosť
 • vynikajúca opracovateľnosť
 • realizácia skoro u každého druhu spádu 

tepelná vodivosť  izolačných dosiek :

0,027 W/m.K (‹ 80 mm), 0,026 W/m.K (80 - ‹ 120 mm), 0,025 W/m.K (≥ 120 mm).

Telepno-izolačné dosky BauderPIR KOMPAKT

files/lamina/produkty/krytiny/bauder/BauderPIR_KOMPAKT.jpg

Spádová tepelná izolácia pre BauderPIR kompaktnú strechu, bez krycích vrstiev a ozubov, so zvýšenou objemovou hmotnosťou. Štandardný spád 2 %. BauderPIR KOMPAKT  sú tiež ako rovné dosky. Rozmer dosky 600 x 600 mm so spádom na vrchnej strane alebo rovná doska.

oblasť použitia  izolačných dosiek:

BauderPIR kompaktná strecha je systém pre ploché strechy, kde sú hydroizolačné a tepelno-izolačné vrstvy navzájom zlepené k podkladu horným asfaltom a spolu vytvárajú kompaktný homogénny hydroizolačný celok. Mechanické kotvenie skladby nie je v tomto prípade nutné. BauderPIR kompaktná strecha ponúka extrémne vysokú bezpečnosť pred zatekaním vody a zabraňuje negatívnym účinkom sania vetra.

charakteristické vlastnosti  izolačných dosiek:

 • žiadne podtekanie
 • bez mechanického kotvenia
 • extrémne vysoká bezpečnosť pred zatečením a účinkami sania vetra 

tepelná vodivosť  izolačných dosiek :

0,027 W/m.K (‹ 80 mm), 0,026 W/m.K (80 - ‹ 120 mm), 0,025 W/m.K (≥ 120 mm).

 

hrúbky izolačných PIR dosiek : BauderPIR KOMPAKT rovné dosky

hrúbka dosky

ks v balení 

Kód výr./Č. obj.

100 mm

10ks/3,60 m2

4840 0100

120 mm

8ks/2,88 m2

4840 0120

140 mm

6ks/2,16 m2

4840 0140

160 mm

6ks/2,16 m2

4840 0160

Tepelno-izolačné dosky BAUDER pre šikmé strechy

Nadkrokvové tepelné izolácie - BauderPIR SWE, BauderPIR PLUS, BauderPIR SF, BauderPIR SDS

Nadkrokvová tepelná izolácia je z fyzikálneho hľadiska najlepšia metóda izolácie, kde sa po celej ploche strechy ukladá uzavretý systém z izolačných prvkov, ktorý chráni ako obytný priestor, tak i konštrukciu strechy. V dôsledku toho zostávajú prierezy krokiev voľné a predchádza sa tak tepelným mostom od krokiev a deliacich stien.  

BauderPIR SWE

files/lamina/produkty/krytiny/bauder/BauderPIR SWE.jpg

Tepelno-izolačný prvok pre šikmú strechu k priamemu uloženiu nad krokvu alebo drevené debnenie s protihlukovou minerálnou izoláciou 40/35mm. Horná krycia vrstva tepelno-izolačných dosiek má hliníkovú fóliu, nakašírovaný asfaltový SBS poistný pás a spodná krycia vrstva má hliníkovú fóliu, minerálnu izoláciu 40/35 mm, protihlukovú izoláciu. Hrana dosky má po celom obvode pero a drážku, rozmery dosiek 1800 x 1200 mm (montážny rozmer : 1780 x 1180 mm). Požiarna odolnosť trieda B2 podľa DIN 4102-1.

hrúbky izolačných PIR dosiek :

hrúbka dosky

Hodnoty U

Obj. číslo výrobku

120 mm

0,203 W/(m2K)

4129 0120

140 mm

0,172 W/(m2K)

4129 0140

160 mm

0,148 W/(m2K)

4129 0160

180 mm

0,131 W/(m2K)

4129 0180

oblasť použitia :

 • tepelná izolácia ukladaná nad krokvy
 • tepelná izolácia ukladaná na drevené debnenie
 • tepelná izolácia ukladaná na betón

charakteristické vlastnosti :

 • na hornej strane extrémne robustný a neoslnivý asfaltový modifikovaný pás
 • 10 cm široké vertikálne i horizontálne samolepiace presahy
 • izolačné jadro-polyuretánová tvrdá pena (PIR), WLS 022
 • celoobvodové pero/drážka na spodnej strane zvukovo izolačná doska, WLS 035

BauderPIR PLUS

files/lamina/produkty/krytiny/bauder/BauderPIR PLUS.jpg

Tepelno-izolačný prvok pre šikmú strechu k priamemu uloženiu nad krokvu alebo drevené debnenie. Horná krycia vrstva tepelno-izolačných dosiek má pás z modifikovaného asfaltu, hliník a spodná krycia vrstva má hliník. Hrana dosky má po celom obvode pero a drážku, rozmery dosiek 1800 x 1200 mm (montážny rozmer : 1780 x 1180 mm). Požiarna odolnosť trieda B2 podľa DIN 4102-1.

hrúbky izolačných PIR dosiek :

hrúbka dosky

U-hodnoty

Obj. číslo výrobku

80 mm

0,265 W/(m2K)

4038 0080

100 mm

0,213 W/(m2K)

4038 0100

120 mm

0,179 W/(m2K)

4038 0120

140 mm

0,154 W/(m2K)

4038 0140

160 mm

0,135 W/(m2K)

4038 0160

180 mm

0,120 W/(m2K)

4038 0180

200 mm

0,108 W/(m2K)

4038 0200

oblasť použitia :

 • tepelná izolácia ukladaná nad krokvy
 • tepelná izolácia ukladaná na drevené debnenie
 • tepelná izolácia ukladaná na betón

charakteristické vlastnosti :

 • na hornej strane extrémne robustný a neoslnivý asfaltový modifikovaný pás
 • 10 cm široké vertikálne i horizontálne samolepiace presahy
 • izolačné jadro-polyuretánová tvrdá pena (PIR), WLS 022
 • celoobvodové pero/drážka

BauderPIR SF

files/lamina/produkty/krytiny/bauder/BauderPIR SF.jpg

Tepelno-izolačný prvok pre šikmú strechu k priamemu uloženiu nad krokvu alebo drevené debnenie. Horná krycia vrstva tepelne izolačných dosiek má hliníkovú fóliu, nakašírovaný špeciálny poistný pás so samolepiacim spojom a spodná krycia vrstva má hliník. Hrana dosky má po celom obvode pero a drážku, rozmery dosiek 1800 x 1200 mm (montážny rozmer : 1780 x 1180 mm). Požiarna odolnosť trieda B2 podľa DIN 4102-1.

hrúbky izolačných PIR dosiek :

hrúbka dosky

U-hodnoty 

Obj. číslo výrobku

80 mm

0,265 W/(m2K)

4019 0080

100 mm

0,213 W/(m2K)

4019 0100

120 mm

0,179 W/(m2K)

4019 0120

140 mm

0,154 W/(m2K)

4019 0140

160 mm

0,135 W/(m2K)

4019 0160

 180 mm    

 0,120 W/(m2K)    

 4019 0180  

oblasť použitia :

 • tepelná izolácia ukladaná nad krokvy
 • tepelná izolácia ukladaná na drevené debnenie
 • tepelná izolácia ukladaná na betón

charakteristické vlastnosti :

 • na hornej strane difúzne otvorený neoslnivý špeciálny pás
 • 10 cm široké vertikálne i horizontálne samolepiace presahy
 • izolačné jadro-polyuretánová tvrdá pena (PIR), WLS 022
 • celoobvodové pero/drážka

BauderPIR SDS

files/lamina/produkty/krytiny/bauder/BauderPIR SDS.jpg

Tepelno-izolačný prvok pre šikmú strechu k priamemu uloženiu nad krokvu alebo drevené debnenie, ktorý je difúzne otvorený. Horná krycia vrstva tepelno-izolačných dosiek má minerálnu rohož, nakašírovaný špeciálny poistný pás a spodná krycia vrstva má minerálnu rohož. Hrana dosky má po celom obvode pero a drážku, rozmery dosiek 1800 x 1200 mm (montážny rozmer : 1780 x 1180 mm). Požiarna odolnosť trieda B2 podľa DIN 4102-1.

hrúbky izolačných PIR dosiek :

hrúbka dosky

U-hodnoty

Obj. číslo výrobku

80 mm

0,310 W/(m2K)

4068 0080

100 mm

0,250 W/(m2K)

4068 0100

120 mm

0,202 W/(m2K)

4068 0120

140 mm

0,174 W/(m2K)

4068 0140

160 mm

0,153 W/(m2K)

4068 0160

180 mm

0,136 W/(m2K)

4068 0180

oblasť použitia :

 • tepelná izolácia ukladaná nad krokvy
 • tepelná izolácia ukladaná na drevené debnenie
 • tepelná izolácia ukladaná na betón

charakteristické vlastnosti :

 • na hornej strane difúzne otvorený neoslnivý špeciálny pás
 • 10 cm široké vertikálne i horizontálne samolepiace presahy
 • izolačné jadro-polyuretánová tvrdá pena (PIR), WLS 025:≥120 mm,WLS 026:≥80 mm
 • celoobvodové pero/drážka

Kombi tepelno-izolačné prvky / Tepelno-izolačné prvky pod plechové krytiny

Kombinovaná tepelná izolácia

Kombinovaná tepelná izolácia je kombináciou izolácie medzi krokvami a prídavnej izolačnej vrstvy nad alebo pod krokvami.  Podporuje slabá miesta izolácie medzi krokvami a umožňuje ľahké riešenia strešnej konštrukcie.

BauderPIR AZS

files/lamina/produkty/krytiny/bauder/BauderPIR AZS.jpg

Difúzne schopný doplnkový tepelno-izolačný prvok v kombinácii s tepelnou izoláciou medzi krokvami. Horná krycia vrstva tepelne izolačných dosiek má minerálnu rohož doplnená o špeciálny neoslňujúci poistný pás a spodná krycia vrstva má minerálnu rohož. Hrana dosky má po celom obvode pero a drážku, rozmery dosiek 1800 x 1200 mm (montážny rozmer : 1780 x 1180 mm). Požiarna odolnosť trieda B2 podľa DIN 4102-1.

hrúbky izolačných PIR dosiek :

hrúbka dosky

U-hodnoty 

Obj. číslo výrobku

50 mm

vyplývajú z kombinácie s izoláciou medzi krokvami

4029 0050

oblasť použitia :

 • doplnková tepelná izolácia ukladaná na krokvy

charakteristické vlastnosti :

 • na hornej strane difúzne otvorený neoslnivý špeciálny pás
 • 10 cm široké vertikálne i horizontálne samolepiace presahy
 • izolačné jadro-polyuretánová tvrdá pena (PIR), WLS 028
 • celoobvodové pero/drážka

BauderPIR TP-Kombi

files/lamina/produkty/krytiny/bauder/BauderPIR TP-Kombi.jpg

Doplnkový tepelno-izolačný prvok v kombinácii s nadkrokvovou tepelnou izoláciou.

Kombinovaný izolačný prvok k priamemu ukladaniu na krokvu v spojení so sádrovláknitou doskou zo spodnej strany na šikmé strechy. Difúzne uzavretý. Horná krycia vrstva tepelno-izolačných dosiek má hliník so špeciálne vzduchotesným a parobrzdným pásom a spodná krycia vrstva má hliník, 8 mm sádrovláknitú dosku. Hrana dosky má po celom obvode pero a drážku, rozmery dosiek 1800 x 1200 mm (montážny rozmer : 1780 x 1180 mm). Požiarna odolnosť trieda B2 podľa DIN 4102-1.

hrúbky izolačných PIR dosiek :

hrúbka dosky

U-hodnoty

Obj. číslo výrobku

58 mm

vyplývajú z kombinácie s izoláciou medzi krokvami

4139 0058

oblasť použitia :

 • doplnková tepelná izolácia a vzduchotesná vrstva

charakteristické vlastnosti :

 • na hornej strane vzduchotesná vrstva podľa DIN 4108 (sd-hodnota cca 25 m)
 • 10 cm široké vertikálne i horizontálne samolepiace presahy
 • izolačné jadro-polyuretánová tvrdá pena (PIR), WLS 023
 • celoobvodové pero/drážka
 • na spodnej strane 8 mm silná sádrovláknitá doska vhodná pre maľbu, tapety a omietku

Plechové strechy – tepelná izolácia – BauderPIR MDE

Pre plechové krytiny poskytuje firma Bauder kompaktný hospodárny nadkrokvový tepelno-izolačný systém. Ten spája v jednom prvku tepelnú izoláciu, protihlukovú/protipožiarnu ochranu a robustnú z vrchnej strany nalepenú dosku z aglomerovaného dreva. Systém je vhodný pre plechové krytiny z titánzinku, medi, hliníka, nerezu alebo pozinkovanej oceli a pre strešné krytiny z bridlice, drevených šindľov, asfaltových alebo cemento-vláknitých dosiek. 

BauderPIR MDE

files/lamina/produkty/krytiny/bauder/BauderPIR MDE.jpg

Tepelno-izolačný prvok pre plechové krytiny, asfaltové šindle, bridlice a cemento-vláknité dosky s integrovanou 22 mm OSB doskou. Horná krycia vrstva tepelno-izolačných dosiek má 22 mm silnú OSB dosku, hliník a spodná krycia vrstva má hliník. Hrana dosky má po celom obvode pero a drážku, rozmery dosiek 1800 x 1200 mm (montážny rozmer : 1780 x 1180 mm). Požiarna odolnosť trieda B2 podľa DIN 4102-1.

hrúbky izolačných PIR dosiek :

hrúbka dosky

U-hodnoty

Obj. číslo výrobku

102 mm

0,253 W/(m2K)

4119 0102

122 mm

0,206 W/(m2K)

4119 0122

142 mm

0,173 W/(m2K)

4119 0142

162 mm

0,150 W/(m2K)

4119 0162

oblasť použitia :

 • tepelná izolácia ukladaná na krokvy
 • tepelná izolácia ukladaná na drevené debnenie
 • tepelná izolácia ukladaná na betón

charakteristické vlastnosti :

 • na hornej strane 22 mm silná drevitá doska
 • izolačné jadro-polyuretánová tvrdá pena (PIR), WLS 022
 • celoobvodové pero/drážka