Titánzinkové plechy

VM zinc je valcovaný zinok, ktorý v zliatine s meďou a titánom získava vhodné mechanické vlastnosti a to mechanickú pevnosť, tvarovú stabilitu, optimálnu pre použitie v stavebníctve (strechy, fasády, klampiarske prvky, odkvapový systém).

Materiál je vhodný ako krytina pre administratívne objekty, priemyselné objekty, rodinné domy, kultúrne pamiatky, kostoly, veľmi vhodný a dekoratívny je vo forme fasádnych panelov či lamiel.

VM Zinc - Partneri - Strechy a strešné krytiny, fasády, odkvapový systém | LAMINA Prešov
Titánzinkové plechy - Strechy a strešné krytiny, fasády, odkvapový systém | LAMINA Prešov
VM zinc sa skladá z vysokokvalitného zinku Z1 (zinok o čistote 99,995 %) s prídavkom titánu a medi:
 • Titán: min. 0,06% - max. 0,20%
 • Meď: min. 0,08% - max. 1,00%
 • Hliník: max. 0,015%

Prídavok medi umožňuje plechu zvýšiť pevnosť v ťahu, prídavok titánu tvarovú stabilitu.

Fyzikálne charakteristiky Titán-zinku:

Merná hustota 7,2 kg/dm3
Koeficient tepelnej rozťažnosti (v smere valcovania) 2,2mm/m 100°C
Teplota topenia 420 °C
Rekrystalizačná teplota 300 °C
Tepelná vodivosť 110 W/(m/K)
Elektrická vodivosť 17 MS/m

Rozmery titánzinkových plechov:

Titánzinkový plech VM ZINC šírka plechu 670 mm / 1000 mm, zvitkový

 • > Natural hrúbka plechu 0,6 mm / 0,65 mm / 0,7 mm
 • > Quartz hrúbka plechu 0,7 mm
 • > Anthra hrúbka plechu 0,7 mm
 • > Pigmento /green, red, blue/ hrúbka plechu 0,7 mm

 

Titánzinkový plech VM ZINC šírka plechu 400 mm, zvitkový

 • > Quartz hrúbka plechu 1,0 mm
 • > Je možné objednať aj iné šírky plechov napr. 400 mm, 500 mm.

Ochranná patina:

Odolnosť zinku voči korózii je dobre známa už stovky rokov. Jej dôvod je dobre známy: Pôsobením základných zložiek  atmosféry na kovový povrch zinku dochádza k chemickej reakcii, ktorou vzniká tenká pasivovaná vrstva, tzv. PATINA. Vytvorená patina bráni ďalšiemu kontaktu zinku s atmosférou a udržuje tak mieru korózie zinku a splavovanie materiálu na nízkej úrovni.

Svetlo šedá patina sa vytvára od šiestich mesiacov do dvoch rokov v závislosti na klimatických podmienkach, mieste a agresivite atmosférických vplyvov. Vzniká v dvoch krokoch:

 • • Prvá, veľmi silná vrstva, ktorá je v priamom kontakte s titánzinkom, je nerozpustná vo vode a tvoria ju veľmi husté kryštáliky zásaditého uhličitanu zinočnatého. Táto prvá vrstva chráni materiál a zabraňuje jeho konktaku s kyslíkom.
 • • Druhá vrstva premenlivé hrúbky, menej adhezívne a veľmi porézne, ktorá je tvorená oxidom či hydroxidom zinku. Aj keď nie je tak silná, má svoje opodstatnenie, pretože jej zložky umožňujú neutralizovať kyslosť dažďov a spláškov, ktoré po titánzinku stekajú.

 

Preverená životnosť

Pri východiskovej hrúbke 0,7 mm a korózii postupujúcou priemernou rýchlosťou 1 mikrometrov / rok možno povedať, že životnosť valcovaného titánzinku presahuje 100 rokov. Životnosť materiálu však samozrejme značne závisí na okolitom prostredí. 

Vo vidieckych lokalitách vydrží Titánzinková strecha 90 až 100 rokov. V prímorských oblastiach na pobreží medzi 40 až 70 rokmi. A konečne v silne priemyselných zónach zhruba 50 rokov. Ovšem obmedzovaním množstva škodlivých emisií.

Vyplývajúce zo stále prísnejšie legislatívy v celej rade európskych krajinách (týka sa predovšetkým oxidu siřičitého SO2) umožnilo a ešte umožní značne znížiť existujúce rozdiely v životnosti titánzinku vo vidieckych a priemyselných lokalitách.

Odtiene a farebné prevedenia VMZINC

Titánzinok vyrábaný VMZINC® - to je široká paleta odtieňov a farebných prevedení. Prírodný titánzinok Natural, predzvetralý prevedenie QUARTZ-ZINC® a ANTHRA-ZINC®, farebné pigmenty PIGMENTO® v troch odtieňoch (green, red, blue) a obojstranne lakovaný Bilaq VMZINC®.

Patinované varianty QUARTZ-ZINC a ANTHRA-ZINC ponúkajú dvojaký aspekt povrchového prevedenia, ktorého výsledkom je patinácia prírodného titánzinku v roztoku meniacom povrchovú kryštalickú štruktúru kovu do hĺbky asi jedného mikrónu. Ide o proces fosfátovania, teda o trvalú chemickú zmenu vonkajšej vrstvy kovu.

Plechy - Strechy a strešné krytiny, fasády, odkvapový systém | LAMINA Prešov

Produkty

QUARTZ ZINC
Titánzinkové plechy - Strechy a strešné krytiny, fasády, odkvapový systém | LAMINA Prešov
ANTHRA ZINC
Titánzinkové plechy - Strechy a strešné krytiny, fasády, odkvapový systém | LAMINA Prešov
PIGMENTO - green, red, blue
Titánzinkové plechy - Strechy a strešné krytiny, fasády, odkvapový systém | LAMINA Prešov
OBOJSTRANNE LAKOVANÝ
Titánzinkové plechy - Strechy a strešné krytiny, fasády, odkvapový systém | LAMINA Prešov

Chcete vedieť viac? Neváhajte a napíšte nám!

© Všetky práva vyhradené LAMINA PREŠOV, s.r.o.   |   Vyhlásenie o ochrane osobných údajov
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.