Lamina Prešov - odborník na strešné krytiny, odkvapový systém a fasádny systém

Titánzinkové plechy

files/lamina/produkty/plechy/titanzinkove plechy/wmzinc.jpg

files/lamina/produkty/plechy/titanzinkove plechy/titanzinkovy plech.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VM zinc je valcovaný zinok, ktorý v zliatine s meďou a titánom získava vhodné mechanické vlastnosti a to mechanickú pevnosť, tvarovú stabilitu, optimálnu pre použitie v stavebníctve (strechy, fasády, klampiarske prvky, odkvapový systém). Materiál je vhodný ako krytina pre administratívne objekty, priemyselné objekty, rodinné domy, kultúrne pamiatky, kostoly, veľmi vhodný a dekoratívny je vo forme fasádnych panelov či lamiel.

 

VM zinc sa skladá z vysokokvalitného zinku Z1 (zinok o čistote 99,995 %) s prídavkom titánu a medi:

  • Titán: min. 0,06% - max. 0,20%
  • Meď : min. 0,08% - max. 1,00%
  • Hliník: max. 0,015%

Prídavok medi umožňuje plechu zvýšiť pevnosť v ťahu, prídavok titánu tvarovú stabilitu.

 

 Fyzikálne charakteristiky Titán-zinku:

Merná hustota 7,2 kg/dm3
Koeficient tepelnej rozťažnosti (v smere valcovania) 2,2mm/m 100°C
Teplota topenia 420 °C
Rekrystalizačná teplota 300 °C
Tepelná vodivosť 110 W/(m/K)
Elektrická vodivosť 17 MS/m

Rozmery titánzinkových plechov:

Titánzinkový plech VM ZINC šírka plechu 670 mm / 1000 mm, zvitkový

Natural hrúbka plechu 0,6 mm / 0,65 mm / 0,7 mm

Quartz hrúbka plechu 0,7 mm

Anthra hrúbka plechu 0,7 mm

Pigmento /green, red, blue/ hrúbka plechu 0,7 mm

 

Titánzinkový plech VM ZINC šírka plechu 400 mm, zvitkový

Quartz hrúbka plechu 1,0 mm

Je možné objednať aj iné šírky plechov napr. 400 mm, 500 mm.

 

Ochranná patina:

Odolnosť zinku voči korózii je dobre známa už stovky rokov. Jej dôvod je dobre známy: Pôsobením základných zložiek  atmosféry na kovový povrch zinku dochádza k chemickej reakcii, ktorou vzniká tenká pasivovaná vrstva, tzv. PATINA. Vytvorená patina bráni ďalšiemu kontaktu zinku s atmosférou a udržuje tak mieru korózie zinku a splavovanie materiálu na nízkej úrovni.

 

Svetlo šedá patina sa vytvára od šiestich mesiacov do dvoch rokov v závislosti na klimatických podmienkach, mieste a agresivite atmosférických vplyvov. Vzniká v dvoch krokoch:

  • Prvá, veľmi silná vrstva, ktorá je v priamom kontakte s titánzinkom, je nerozpustná vo vode a tvoria ju veľmi husté kryštáliky zásaditého uhličitanu zinočnatého. Táto prvá vrstva chráni materiál a zabraňuje jeho konktaku s kyslíkom.
  • Druhá vrstva premenlivé hrúbky, menej adhezívne a veľmi porézne, ktorá je tvorená oxidom či hydroxidom zinku. Aj keď nie je tak silná, má svoje opodstatnenie, pretože jej zložky umožňujú neutralizovať kyslosť dažďov a spláškov, ktoré po titánzinku stekajú.

Preverená životnosť

Pri východiskovej hrúbke 0,7 mm a korózii postupujúcou priemernou rýchlosťou 1 mikrometrov / rok možno povedať, že životnosť valcovaného titánzinku presahuje 100 rokov. Životnosť materiálu však samozrejme značne závisí na okolitom prostredí. Vo vidieckych lokalitách vydrží Titánzinková strecha 90 až 100 rokov. V prímorských oblastiach na pobreží medzi 40 až 70 rokmi. A konečne v silne priemyselných zónach zhruba 50 rokov. Ovšem obmedzovaním množstva škodlivých emisií.

 

Vyplývajúce zo stále prísnejšie legislatívy v celej rade európskych krajinách (týka sa predovšetkým oxidu siřičitého SO2) umožnilo a ešte umožní značne znížiť existujúce rozdiely v životnosti titánzinku vo vidieckych a priemyselných lokalitách.

Odtiene a farebné prevedenia VMZINC

Titánzinok vyrábaný VMZINC® - to je široká paleta odtieňov a farebných prevedení. Prírodný titánzinok Natural, predzvetralý prevedenie QUARTZ-ZINC® a ANTHRA-ZINC®, farebné pigmenty PIGMENTO® v troch odtieňoch (green, red, blue) a obojstranne lakovaný Bilaq VMZINC®.

 

Patinované varianty QUARTZ-ZINC  a ANTHRA-ZINC ponúkajú dvojaký aspekt povrchového prevedenia, ktorého výsledkom je patinácia prírodného titánzinku v roztoku meniacom povrchovú kryštalickú štruktúru kovu do hĺbky asi jedného mikrónu. Ide o proces fosfátovania, teda o trvalú chemickú zmenu vonkajšej vrstvy kovu.